SZKOLENIE (prezentacja baz laboratoryjnych)

Pracowników naukowo – dydaktycznych PO oraz oddelegowanych pracowników przedsiębiorstw, którzy po II etapie rekrutacji zakwalifikowani zostali do udziału w projekcie pn.: „Eko – innowacje. Synergia nauki i biznesu” informujemy, że dnia 17.12.2013r. odbędzie się szkolenie, mające na celu prezentację baz laboratoryjnych różnych wydziałów Politechniki Opolskiej. Obecność obowiązkowa!

Program szkolenia pdf.

pokl