UWAGA!

Z dniem 01.02.2014r. ruszają staże pracowników przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego w Politechnice Opolskiej.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu udziału w projekcie pn.: „Eko – innowacje. Synergia nauki i biznesu” Uczestnik stażu ma m.in. obowiązek dostarczenia do Biura Projektu na koniec każdego miesiąca listy obecności na stażu oraz sprawozdania – pisemnego podsumowania działań realizowanych w ramach stażu w danym miesiącu, a po odbyciu całego stażu (w terminie do trzech dni od dnia zakończenia stażu) dostarczenia raportu stażowego oraz ankiety ewaluacyjnej i dokumentacji zdjęciowej.

Celem zapoznania się z prawami i obowiązkami Uczestnika stażu, odsyłamy do zapisów Regulaminu [tutaj].

DO POBRANIA:

  1. Wzór listy obecności.
  2. Ankieta ewaluacyjna – początkowa.
  3. Ankieta ewaluacyjna – końcowa.
  4. Sprawozdanie miesięczne - pracownicy przedsiębiorstw - wzór 
  5. Raport końcowy - wzór

pokl