WIZYTA STUDYJNA

Pracowników naukowo – dydaktycznych oraz oddelegowanych pracowników przedsiębiorstw, którzy po II etapie rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie pn.: „Eko – innowacje. Synergia nauki i biznesu” informujemy, że w dniach 07 – 09 kwietnia 2014r. odbędzie się zagraniczna wizyta studyjna. Celem wyjazdu będzie przedstawienie przedsiębiorstw, w których odbędzie się jednomiesięczny staż zagraniczny, jak również zapoznanie się z działalnością uczelni Technische Universität Chemnitz oraz dobrymi praktykami w zakresie współpracy nauka – biznes.

DO POBRANIA:

Agenda wizyty studyjnej

pokl