Staże naukowców w przedsiębiorstwach

Pragniemy poinformować, iz od 1.04.2014 r. rozpoczęły się staże pracowników naukowo - dydaktycznych w przedsiębiorstwach Opolszczyzny.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu udziału w projekcie pn.: „Eko – innowacje. Synergia nauki i biznesu” Uczestnik stażu ma m.in. obowiązek dostarczenia do Biura Projektu na koniec każdego miesiąca listy obecności na stażu oraz sprawozdania – pisemnego podsumowania działań realizowanych w ramach stażu w danym miesiącu, a po odbyciu całego stażu (w terminie do trzech dni od dnia zakończenia stażu) dostarczenia raportu stażowego oraz ankiety ewaluacyjnej i dokumentacji zdjęciowej.

Celem zapoznania się z prawami i obowiązkami Uczestnika stażu, odsyłamy do zapisów Regulaminu [tutaj].

DO POBRANIA:

  1. Wzór listy obecności.
  2. Ankieta ewaluacyjna – początkowa.
  3. Ankieta ewaluacyjna – końcowa.
  4. Sprawozdanie miesięczne - pracownicy naukowo - dydaktyczni - wzór

pokl