Zakończenie Programu Stażowego

Pragniemy poinformować, iż miesiąc wrzesień był ostatnim, w którym naukowcy Politechniki Opolskiej uczestniczyli w stażach. Efektem półrocznych pobytów będą raporty, w których wskazane zostaną innowacyjne rozwiązania opracowane przez naukowców.

Pragniemy równocześnie przypomnieć o kolejnych zadaniach realizowanych zgodnie z harmonogramem projektu, tj.:

- seminarium w październiku,
- spotkania produktowe w listopadzie,
- konferencja podsumowująca w grudniu.

pokl