Rozpoczęcie rekrutacji do staży

Szanowni Państwo z dniem 4 października 2013 r. rozpoczynamy rekrutację do staży w ramach projektu pn.: „Eko – innowacje. Synergia nauki i biznesu”.

Grupę docelową stanowią pracownicy naukowi i naukowo dydaktyczni Politechniki Opolskiej (legitymujący się stopniem naukowym minimum dr) oraz przedsiębiorstwa (wraz z oddelegowanymi pracownikami) posiadające siedzibę/filię/oddział na terenie woj. opolskiego. Zakończenie rekrutacji 23 października 2013 r. o godzinie 12:00.

Wybór uczestników projektu będzie podlegał procedurze konkursowej w oparciu o „Regulamin udziału w projekcie”. Ocenę kandydatów w oparciu o przyjęte kryteria wyboru (m.in. zgodność programu stażu z celami projektu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ekoenergetyką i OZE, doświadczeniem zawodowym oraz prowadzoną działalnością naukowo-dydaktyczną) dokona powołana w tym celu Komisja Rekrutacyjna.

Kompletne dokumenty należy złożyć w biurze projektu, w Dziale Współpracy i Rozwoju - Opole, ul. Prószkowska 76, Bud. 7, pok. 13.

pokl