Spotkanie informacyjne dotyczące staży

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 28.10.2013r. o godzinie 13:00 w sali nr 18 przy ul. Prószkowskiej 76, budynek nr 7 (II Kampus Politechniki Opolskiej) dotyczące staży dla pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych Politechniki Opolskiej w przedsiębiorstwach z terenu województwa opolskiego oraz oddelegowanych pracowników przedsiębiorstw w Politechnice Opolskiej.

UWAGA!!! Przedłużenie rekrutacji

Informujemy, że rekrutacja do udziału w projekcie pn.: „Eko – innowacje. Synergia nauki i biznesu” została przedłużona do 05.11.2013r. do godziny 15:00.

UWAGA!!! Zmiana zapisów Regulaminu udziału w projekcie

Informujemy, że uległy zmianie zapisy Regulaminu udziału w projekcie pn.: „Eko – innowacje. Synergia nauki i biznesu” w kwestii dotyczącej obowiązków pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych Politechniki Opolskiej jako uczestników stażu. Dotychczasowy regulamin nakładał na uczestnika stażu obowiązek WDROŻENIA rozwiązania innowacyjnego dla przedsiębiorstwa. Obecnie uczestnik stażu jest zobowiązany jedynie do OPRACOWANIA w/w rozwiązania innowacyjnego.

pokl