WYNIKI REKRUTACJI

Poniżej przekazujemy Państwu wyniki oceny kandydatów do udziału w projekcie.: "Eko-innowacje. Synergia nauki i biznesu" - po I etapie rekrutacji. 

WYNIKI OCENY KANDYDATÓW

pokl