OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI – II etap

 Poniżej przekazujemy Państwu wyniki oceny kandydatów do udziału w projekcie.: „Eko-innowacje. Synergia nauki i biznesu” - po II etapie rekrutacji oraz listę utworzonych zespołów. 

WYNIKI OCENY KANDYDATÓW

pokl