Informacja dot. indywidualnego programu stażu

W związku z ogłoszeniem w dniu 04.12.2013r. wyników oceny kandydatów do udziału w projekcie pn.: „Eko-innowacje. Synergia nauki i biznesu”, przypominamy zakwalifikowanym pracownikom naukowym i naukowo – dydaktycznym PO oraz oddelegowanym pracownikom przedsiębiorstw, o konieczności przygotowania wraz z opiekunem stażu w terminie 3 dni tj. do 09.12.2013r. Indywidualnego programu stażu (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu udziału w ww. projekcie.)

pokl