Zapytanie ofertowe na wyłonienie prelegenta do udziału w konferencji podsumowującej

Zapytanie ofertowe

na wyłonienie prelegenta do udziału w konferencji podsumowującej na rzecz projektu:

Eko – innowacje. Synergia nauki i biznesu”

Z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno-prawna.

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należało będzie:

Przygotowanie i wygłoszenie tematycznej prezentacji podczas konferencji podsumowującej ww. projekt w dniu 15.12.2014r.

2. Termin realizacji zamówienia 15.12.2014 r.

3. Warunki płatności – przelewem na podstawie wystawionego rachunku

4. Kryterium wyboru oferty – cena 100 %

5. Wymagania niezbędne względem Wykonawcy:

- posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego związanego z transferem wiedzy w woj. opolskim w obszarze ekoenergii i zielonych technologii,

- spełnienie warunku zaangażowania w realizację zadań projektowych w ramach innych projektów finansowanych w ramach NSRO nie przekraczające łącznie 240 godzin w ujęciu miesięcznym.

6. Wymagane dokumenty:

a) oferta cenowa

7. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie: do dnia 10.12.2014 r. do godz. 15:00 w formie:

a) osobiście w Biurze projektu: Dział Współpracy i Rozwoju PO, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, pokój nr 13, budynek nr 7

c) mailem na adres   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Agnieszka Nawrocka – Koordynator projektu

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 

pokl