Zapytanie ofertowe na wyłonienie Koordynatora zagranicznego projektu pn.: „Eko – innowacje. Synergia nauki i biznesu”

Zapytanie ofertowe na wyłonienie Koordynatora zagranicznego projektu pn.: „Eko – innowacje. Synergia nauki i biznesu” – spełniającego poniższe wymagania:

  1. osoba zatrudniona na zagranicznej uczelni (kraj UE),
  2. posiadanie szerokiej wiedzy z zakresu ekoenergii i zielonych technologii (Odnawialne Źródła Energii - OZE) oraz współpracy na styku nauka - biznes,
  3. znajomość środowiska gospodarczego oraz doświadczenie w zakresie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami krajów Europy Zachodniej, zajmującymi się OZE.

Do podstawowych obowiązków Koordynatora zagranicznego należało będzie:

  1. zrekrutowanie 5 zagranicznych przedsiębiorstw krajów Europy Zachodniej z branży ekoenergii i zielonych technologii (OZE), w których 5 pracowników naukowych lub naukowo – dydaktycznych odbędzie 1 – miesięczny staż (mający na celu zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami wykorzystywanymi w w/w przedsiębiorstwach);
  2. współorganizacja 3 – dniowej wizyty studyjnej do jednego z regionów krajów UE, celem poznania rekrutowanych przedsiębiorstw jak również zapoznanie uczestników wizyty z działalnością uczelni, której Koordynator zagraniczny jest pracownikiem, ukierunkowanych na innowacje oraz poznanie dobrych praktyk z zakresie współpracy nauka – biznes;
  3. całościowa koordynacja i monitoring staży zagranicznych w szczególności:

-        nadzorowanie procedury podpisania umów stażowych,

-        zebranie dokumentacji od uczestników staży;

  1. współorganizacja seminarium po zakończonym stażu zagranicznym z przedstawicielami przedsiębiorstw krajowych, zagranicznych oraz pracownikami naukowymi i naukowo – dydaktycznymi Politechniki Opolskiej oraz spotkań produktowych;
  2. utrzymywanie stałych kontaktów z pracownikami naukowymi i naukowo dydaktycznymi Politechniki Opolskiej (wyłonionych do odbywania stażu w przedsiębiorstwie zagranicznym), przedsiębiorstwami zagranicznymi oraz zespołem projektowym.

Zaangażowanie Koordynatora zagranicznego w projekcie będzie na podstawie umowy cywilno – prawnej (umowa zlecenia) w terminie: 01.10.2013r. do 31.07.2014r. w wymiarze 100h/miesięcznie.

Kryterium wyboru oferty – 100 % cena – cenę należy podać w PLN brutto, uwzględniając 100h wykonywania obowiązków w ramach zawartej umowy.

 

Wymagane dokumenty: CV, oferta wraz z oświadczeniem o doświadczeniu w zakresie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami krajów Europy Zachodniej, zajmującymi się ekoenergią i „zielonymi technologiami” (OZE),

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie: do dnia 16.09.2013 r. do godz. 12:00 w formie:

a) osobiście w siedzibie Biura Projektu ul. Prószkowska 76, bud. 7, pok. 9, 45-758 Opole lub

b) mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: mgr Agnieszka Nawrocka – koordynator projektu.

pokl