O projekcie

Czas realizacji projektu: 01.09.2013 – 31.12.2014
Kwota dofinansowania: 673 808,00 zł

Cel główny projektu

Wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze ekoenergii we współpracy Politechniki Opolskiej z przedsiębiorstwami woj. Opolskiego poprzez implementację dobrych praktyk z krajów Europy Zachodniej


Cele szczegółowe projektu

  • Podniesienie poziomu innowacyjności firm regionu w wyniku wypracowania 10 innowacyjnych rozwiązań (po 2 rozwiązania dla każdej firmy),
  • Nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a uczelnią przy implementacji sprawdzonych rozwiązań w krajach UE z branży ekoenergii dla precyzyjnie dobranych firm i pracowników naukowych w woj. opolskim poprzez transfer wiedzy
    i doświadczeń,
  • Poszerzenie znajomości specjalistycznego j. angielskiego lub j. niemieckiego przez pracowników naukowych w zakresie branży ekoenergetycznej,
  • Wzrost wiedzy, kwalifikacji i umiejętności pracowników naukowych i pracowników przedsiębiorstw poprzez udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach służących synergii świata nauki i biznesu
  • Zacieśnianie międzynarodowej współpracy branżowej służącej implementacji rozwiązań funkcjonujących w przedsiębiorstwach Europy Zachodniej.

Grupy docelowe


Beneficjentami Ostatecznymi projektu będą przedsiębiorcy, pracownicy przedsiębiorstw oraz pracownicy naukowi i naukowo – dydaktyczni Politechniki Opolskiej z obszaru woj. opolskiego.

pokl