Działania w projekcie

Pracownicy naukowi i naukowo – dydaktyczni Politechniki Opolskiej w ramach projektu wezmą udział w następujących formach wsparcia:

  1. wyłonieni w I etapie rekrutacji:

-        dwudniowym seminarium krajowym mającym na celu identyfikację problemów przedsiębiorców i możliwości ich rozwiązania przez pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych Politechniki Opolskiej;

-        kursie językowym trwającym 1 semestr akademicki (jęz. angielski i jęz. niemiecki – specjalistyczne słownictwo w zakresie ekoenergii/zielonych technologii)

 

  1. wyłonieni w II etapie rekrutacji:

-        jednodniowym szkoleniu mającym na celu prezentację baz laboratoryjnych różnych wydziałów Politechniki Opolskiej, rozmieszczonych na terenie miasta Opola;

-        trzydniowej wizycie studyjnej do jednego z regionów krajów UE celem poznania przedsiębiorstw, w których odbędzie się jednomiesięczny staż zagraniczny oraz zapoznania się z działalnością wydziałów uczelni ukierunkowanych na innowacje oraz dobrymi praktykami w zakresie współpracy nauka – biznes;

-        sześciomiesięcznych staży w tym:

  1. 5 pracowników w programie sześciomiesięcznych stażyprzedsiębiorstwach Opolszczyzny (80 godzin miesięcznie),
  2. 5 pracowników w programie sześciomiesięcznych staży w wymiarze: 1 miesiąc stażu w przedsiębiorstwie z kraju UE wyłonionym przez Koordynatora zagranicznego (80 godzin miesięcznie) oraz pięć miesięcy stażuprzedsiębiorstwie z Opolszczyzny (80 godzin miesięcznie),

-        cyklu pięciu spotkań produktowych (przygotowanych przez każdy z zespołów po opracowaniu innowacyjnych rozwiązań) przy udziale przedstawicieli przedsiębiorstw zagranicznych, w których odbywały się staże;

-        seminarium po zakończonym stażu zagranicznym z przedstawicielami przedsiębiorstw zagranicznych oraz pracownikami naukowymi i naukowo – dydaktycznymi Politechniki Opolskiej.

pokl