Działania w projekcie

Oddelegowani pracownicy przedsiębiorstw posiadających siedzibę/filię/oddział na terenie woj. opolskiego w ramach projektu wezmą udział w następujących formach wsparcia:

  1. wyłonieni w I etapie rekrutacji:

-        dwudniowym seminarium krajowym mającym na celu identyfikację problemów przedsiębiorców i możliwości ich rozwiązania przez pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych Politechniki Opolskiej;

 

  1. wyłonieni w II etapie rekrutacji:

-        jednodniowym szkoleniu mającym na celu prezentację baz laboratoryjnych różnych wydziałów Politechniki Opolskiej, rozmieszczonych na terenie miasta Opola;

-        trzydniowej wizycie studyjnej do jednego z regionów krajów UE celem poznania przedsiębiorstw, w których odbędzie się jednomiesięczny staż zagraniczny oraz zapoznania się z działalnością wydziałów uczelni ukierunkowanych na innowacje oraz dobrymi praktykami w zakresie współpracy nauka – biznes;

-        trzymiesięcznym stażu na Politechnice Opolskiej w wymiarze 60 godzin miesięcznie m.in. w celu zapoznania się z infrastrukturą badawczą uczelni związanej ze specyfiką działalności firmy oraz sprecyzowania problemu przedsiębiorstwa do rozwiązania;

-        seminarium po zakończonym stażu zagranicznym z przedstawicielami przedsiębiorstw zagranicznych oraz pracownikami naukowymi i naukowo – dydaktycznymi Politechniki Opolskiej.

pokl